Zorgaanbod - Thuiszorg in Noord-Holland - Nurses Care
15338
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15338,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,cookies-not-set,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Zorgaanbod

Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit verschillende wetten: de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Wij bieden onze cliënten een vakkundig zorgpakket dat volledig wordt afgestemd op de specifieke behoeften van onze cliënten.

Terminale zorg/ 24-uur zorg

Verpleging

Begeleiding individueel

Persoonlijke Verzorging

Wondzorg

Thuisbeademing

Bloedafname

Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning

Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt u uit.

Vergoeding uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Indien u zware zorg nodig heeft uit de Wet langdurige zorg, dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. U kunt kiezen voor zorg in natura of zelf inkopen met een pgb.

Vergoeding door de verzekeraar Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar. Nurses Care kan u begeleiden en ondersteunen bij de aanvraag van deze indicatie of de aanvraag/verlenging voor u uitvoeren.

Terminale zorg

In de terminale fase van hun leven kunnen mensen met een levensbedreigende ziekte een beroep doen op Terminale zorg van Nurses Care. Dit houdt in dat de client niet meer in het ziekenhuis verblijft

en krijgt geen (medische) behandeling meer die gericht is op herstel of levensverlenging. Ze hebben wel baat bij intensieve palliatieve zorg die vooral gericht is op pijnbestrijding en behoud van kwaliteit van leven. Met de terminale fase wordt de levensfase bedoeld waarin de levensverwachting van de client korter is dan drie maanden. Dit wordt door de behandelend arts vastgesteld.

Persoonlijke verzorging

Hulp bij de persoonlijke verzorging is ondersteuning of overname bij dagelijks terugkerende verzorgende handelingen. Denk hierbij aan hulp bij het douchen, scheren, aankleden, eten en drinken, toiletgang, het aanbrengen van prothesen maar ook het aanleren van deze activiteiten. Ook de zorg die een directe relatie heeft met de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het verschonen en het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt. Uiteraard staat ook hier het stimuleren van de zelfredzaamheid voorop.

Begeleiding individueel

De functie Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van de client. De begeleiding is bedoeld voor cliënten die zonder deze begeleiding zouden moeten verblijven in een instelling of zouden verwaarlozen. Bij zelfredzaamheid in relatie tot de functie Begeleiding gaat het om de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de cliënten in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren.

De belangrijkste criteria voor Begeleiding zijn:

1. sociale redzaamheid 2. bewegen en verplaatsen 3. probleemgedrag

4. psychisch functioneren 5. geheugen- en oriëntatiestoornissen.

Verpleging

Onder thuisverpleging valt verpleging en verzorging. U kunt hierbij denken aan voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen zoals: het controleren van de lichaamsfuncties, wond- en/of stomaverzorging, toedienen van medicatie, sondevoeding, katheteriseren, infusen en dergelijke. Verder geeft een verpleegkundige advies en begeleidt u bij uw ziektebeeld of behandeling. Dit gaat ten alle tijden in opdracht en samenspraak van en met uw specialist of huisarts.

Thuisbeademing Non en invasieve beademingszorg

Bij thuisbeademing is er sprake van chronische beademing in uw thuissituatie. Chronische beademing betekent dat een patiënt in principe levenslang beademd wordt. Een beademingsapparaat kan de functie van de ademhalingsspieren voor meerdere uren per etmaal overnemen. Hierdoor is het mogelijk om ook buiten het ziekenhuis beademd te worden, Thuisbeademing vindt plaats in een ’thuissituatie’. Daaronder verstaan we een plek buiten het ziekenhuis, dit kan in uw eigen huis.

Nurses Care is bevoegd en bekwaam om deze patiënten te verzorgen in hun eigen leefomgeving. Verder geeft een verpleegkundige advies en begeleidt de patiënt bij haar of zijn ziektebeeld en behandeling. Dit gaat ten alle tijden in opdracht en samenspraak van en met de specialist (Centrum voor thuisbeademing CTB) of de huisarts.

Zorg of hulp nodig thuis?