Begeleiding individueel - Nurses Care
17218
page-template-default,page,page-id-17218,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Begeleiding individueel

Vraag naar de mogelijkheden in de thuiszorg.
Neem direct contact op met Nurses Care om te
bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning

Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt u uit.

Vergoeding uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Indien u zware zorg nodig heeft uit de Wet langdurige zorg, dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. U kunt kiezen voor zorg in natura of zelf inkopen met een pgb.

Vergoeding door de verzekeraar Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar. Horia care kan u begeleiden en ondersteunen bij de aanvraag van deze indicatie of de aanvraag/verlenging voor u uitvoeren.

Begeleiding individueel

De functie Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van de client. De begeleiding is bedoeld voor cliënten die zonder deze begeleiding zouden moeten verblijven in een instelling of zouden verwaarlozen. Bij zelfredzaamheid in relatie tot de functie Begeleiding gaat het om de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die de cliënten in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren.

De belangrijkste criteria voor Begeleiding zijn:

1. sociale redzaamheid 2. bewegen en verplaatsen 3. probleemgedrag

4. psychisch functioneren 5. geheugen- en oriëntatiestoornissen.